• خمیر ناپولیتن واقعی
  • ژرمن برگر
  • استیک و بیکن

منو ویژه موتورینو

پیتزا

پیتزا

ایتالیایی سنتی
پاستا

پاستا

ایتالیایی تخصصی
برگر

برگر

با رسپی مخصوص
سالاد

سالاد

رژیمی و غیره