• پیتزا اینفرنو
  • مارگریتا
  • موتورینو برگر
پیتزا

پیتزا

ایتالیایی سنتی
پاستا

پاستا

ایتالیایی تخصصی
برگر

برگر

با رسپی مخصوص
سالاد

سالاد

رژیمی و غیره